“Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.” – Romeinen 8:22-25

Morgendienst Ds. W.J. van der Linde

Datum: 21-05-2017 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren


Klik hier voor de liturgie 

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst: ?

Collecten: 
Diaconie, Opleiding predikanten

Oppas: Ruud Hoogland, Ina Veen, Marloes

Kindernevendienst: Maria is ooggetuige

- Benjamin: Marcel, Patriek en Lois
- David (groep 3,4,5): Afina en Dianne

Koffie: Frits en Ria Schutter, Marja Meijer, Jenet van Gelder

Dorpelwachters: Henk Jelsma, Marry Veen

Meest recente fotoalbums

Meer