“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Morgendienst (Heilig Avondmaal) Ds. F. Krüger

Datum: 05-11-2017 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren


Klik hier voor de liturgie 

Klik hier voor de mededelingen


Oppas: Jenet van Gelder, Linda Groen en Merle

Kindernevendienst: Jezus ontmoet Zacheüs

Benjamin: Rubin, Judith en Brend
Gideon (groep 6 en 7): Zie rooster

Koster: Herco Edink

Koffie: Walter en Herma Weessies, Dinie Spies, Amber Boeve

Dorpelwachters: Ferdinand Zomerman en Helma Groen

Meest recente fotoalbums

Meer