“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Morgendienst: R. van der Berg

Datum: 07-01-2018 09:30 - Locatie: ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Drontenc

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie 

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst: Roelien Broekhuizen

Collecten: Jeugdwerk, Voedselbank Dronten

Oppas: Olaf Witteveen, Alianne Pallandt en Lucas

Kindernevendienst: Jezus wordt gedoopt
Benjamin: Nienke, Sander en Amanda
David: Monica, Stefan en Martijn

Koster: Ella Meeuwsen

Koffie: Henk en Janny Jelsma, Klaas en Harmpje Schaap

Dorpelwachters: ?

Meest recente fotoalbums

Meer