“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst: R. van der Berg

Datum: 07-01-2018 09:30 - Locatie: ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Drontenc

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie 

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst: Roelien Broekhuizen

Collecten: Jeugdwerk, Voedselbank Dronten

Oppas: Olaf Witteveen, Alianne Pallandt en Lucas

Kindernevendienst: Jezus wordt gedoopt
Benjamin: Nienke, Sander en Amanda
David: Monica, Stefan en Martijn

Koster: Ella Meeuwsen

Koffie: Henk en Janny Jelsma, Klaas en Harmpje Schaap

Dorpelwachters: ?

Meest recente fotoalbums

Meer