“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst (Heilig Avondmaal): Ds. F. Krüger

Datum: 14-01-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Drontenc

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst:

Collecten: Diaconie, Missionaire zaken (Budiul Mic)

Oppas:

Kindernevendienst: Jezus bidt
Benjamin: Sigrid, Lydia en Jonas
Gideon: Marja en Marjet

Koster: Richard Spaander

Koffie: Yannick en Gera Elzerman, Olaf en Vera Witteveen

Dorpelwachters: ?

Meest recente fotoalbums

Meer