“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst, Ds. C.J. van den Boogert

Datum: 25-02-2018 09:30 - Locatie: ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Klik hier voor de mededelingen 

Ouderling van dienst: Guus/Betty van der Vliet

Collecten: Diaconie, Taakverlichting oudere predikanten

Oppas: Jenet van Gelder, Jonquille Schepel, Nine

Kindernevendienst: Jezus wordt verheerlijkt op de berg
Benjamin: Maaike, Jessica en Lieve
Gideon: Marja en Jannet

Koster: Ella Meeuwsen

Koffie: Marco en Jonquille Schepel, Peter en Wieke Penninga

Dorpelwachters: Marnix en Olaf Witteveen

Meest recente fotoalbums

Meer