“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Pasen - Morgendienst Ds. F. Krüger

Datum: 01-04-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Ouderling van dienst: Herman van der Wal

Collecten: Kerk, Interkerkelijke Dovenpastoraat

Oppas: Marijke Leeffers, Wiljette en Mirthe

Kindernevendienst: Het wordt licht: Jezus leeft
Benjamin: 

Koster: Ella Meeuwsen

Koffie: Marcel en Inge Boone, Tjeerd Hogeveen, Tamar Fels en Fenneke Vels

Dorpelwachters: Brigitta Methorst en Mart Ferweda

Meest recente fotoalbums

Meer