“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst, Ds. F. Krüger

Datum: 08-04-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst: 

Collecten: Red een Kind, St. Dorcas

Oppas: Rien, Maaike, Lieve

Kindernevendienst
Benjamin: 
David:

Koster: Fokke Bouma

Koffie: Froukje Hilberink, Ina Hilberink, Jaap Lokker, Amber Boeve

Dorpelwachters: Frits en Ria Schutter

Meest recente fotoalbums

Meer