“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst; Ds. F. Krüger

Datum: 22-04-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst: Ron Methorst

Collecten: Jeugdwerk, Gideons (bijbelvereniging)

Oppas: Amber, Linda en Nine

Kindernevendienst: Kaïn en Abel
Benjamin: Tamar, Inge en Lieve
Gideon:Ria en Jolanda

Koster: Richard Spaander

Koffie: Marnix en Marianne Witteveen, Frits en Ria Schutter

Dorpelwachters: 

Meest recente fotoalbums

Meer