“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Morgendienst, Ds. F. Krüger

Datum: 03-06-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling van dienst: Frits Schutter

Collecten: Diaconie, Woord en Daad

Oppas: Betty van der Vliet, Lisa Schutter, Lieve

Kindernevendienst: Jobs vrienden zitten stil bij hem
Benjamin: Margreet, Marthe en Brend
Gideon, Alma en Yannick

Koster: Ella Meeuwsen

Koffie: Herman en Fia v/d Wal, Jenet van Gelder, Colinda Hartog

Dorpelwachters: Janneke Maris en Alma Leichtenberg

Meest recente fotoalbums

Meer