“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Morgendienst, Ds. F. Krüger

Datum: 01-07-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Collecten: Kerk, Missionaire Zaken (Zending)

Oppas: 

Kindernevendienst: Dankbare kinderen van God
Benjamin: Ruben, Yaren en Jonas
David: 

Koster: Johan Harmelink

Koffie: Lisa Schutter, Marloes Veen, Ella Meeuwsen en Ilse Brouwers

Dorpelwachters: Fardinand Zomerman en Helma Groen

Meest recente fotoalbums

Meer