“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Gezamenlijke kerkdienst met Heilig Avondmaal

Datum: 01-07-2018 15:00 - Locatie: Kerkcentrum de Ark

De gezamenlijke middagdienst is om 15:00 in kerkcentrum de Ark

Klik hier om live mee te luisteren

Klik hier om de dienst terug te luisteren

Meest recente fotoalbums

Meer