“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Morgendienst, Ds. F. Krüger

Datum: 22-07-2018 09:30 - Locatie: Ichthus Kerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

 

Ouderling: Herman van der Wal

Collecten: Diaconie, Taakverlichting oudere predikanten

Oppas: Chiel Naber, Wiljette Spelde, Marijke Krüger

Kindernevendienst: Israel en de volken samen in Christus
Benjamin: Sigrid en Lydia
David: Dianne en Sigrid

Koster: Fokke Bouma

Koffie: Henk en Janny Jelsma, Mart en Toke Ferweda

Dorpelwachters: Yanick en Gera Elzerman

Meest recente fotoalbums

Meer