“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst (gezamenlijk) Ds. A. Broersma

Datum: 12-08-2018 09:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling: Frits Schutter

Collecten: Kerk, Interkerkelijke Dovenpastoraat

Oppas: Alianne Pallandt, Olaf Witteveen en Lisa Schutter

Kindernevendienst: Gods wapens voor ons
Benjamin: Lisa, Marloes en Brend

Koster: Jan Maris

Koffie: Klaas en Harmpje Schaap, Jan en Willie Zuidhof

Meest recente fotoalbums

Meer