“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Morgendienst, Ds. H. Schuurman

Datum: 23-09-2018 09:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Klik hier voor de mededelingen

Ouderling: Klaas de Groot

Collecten: Kerk, Edukans

Oppas: Marion Elzerman, Marloes Veen, Jessica Vosjan

Kindernevendienst: Danïel blijft bidden
Benjamin: Ruben, Judith en Roos
David

Koster: Johan Harmelink

Koffie: Klaas en Wilma de Groot, Peter en Wieke Penninga

Dorpelwachters: Jan en Gerda Bollemaat

Meest recente fotoalbums

Meer