“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst, Ds. F. Krüger

Datum: 18-11-2018 08:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Ouderling: Frits Schutter

Collecten: Kerk, Missionaire Zaken (Zending)

Oppas: Ria Schutter, Betty van der Vliet, Lois de Groot

Kindernevendienst: God eren bij het bruiloftsmaal
Benjamin: Marijke, Anja, Noa en Melony
David: Margreet en Sigrid

Koster: Fokke Bouma

Koffie: Marnix en Marianne Witteveen, Martina Huisman, Linda Groen

Dorpelwachters: Ferdinand Zomerman en Helma Groen

Meest recente fotoalbums

Meer