“Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.” – Marcus 15:37-38

Morgendienst, Ds. F. Krüger

Datum: 18-11-2018 08:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Ouderling: Frits Schutter

Collecten: Kerk, Missionaire Zaken (Zending)

Oppas: Ria Schutter, Betty van der Vliet, Lois de Groot

Kindernevendienst: God eren bij het bruiloftsmaal
Benjamin: Marijke, Anja, Noa en Melony
David: Margreet en Sigrid

Koster: Fokke Bouma

Koffie: Marnix en Marianne Witteveen, Martina Huisman, Linda Groen

Dorpelwachters: Ferdinand Zomerman en Helma Groen

Meest recente fotoalbums

Meer