“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst (4e advent), Ds. F. Krüger

Datum: 23-12-2018 09:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

K
lik hier voor de mededelingen

Ouderling: Bert Veen

Collecten: Diaconie, Taakverlichting oudere predikant

Oppas: Betty van Vliet, Alianne Pallandt, Marijke Krüger

Kindernevendienst: De geboorte van Johannes
Benjamin: Sigrid, Lydia en Jonas
Gideonn: Hannie en Gisela

Koster: Richard Spaander

Koffie: ...

Dorpelwachters: Frits en Ria Schutter

Meest recente fotoalbums

Meer