“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

1e kerstdag

Datum: 25-12-2018 09:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

Ouderling: Bert Veen

Collecten: Kerk

Oppas: Linda Groenendijk, Lisa Schutter en Naomi Spelde

Kindernevendienst: De geboorte van Jezus
Benjamin: Maaike, Jurian en Roos

Koster: Richard Spaander

Koffie: Ron en Brigitta Methorst, Anko en Maria van Leeuwen, Annelies Ze'ev

Dorpelwachters: Arjan Baak en Janneke Zuidhof

Meest recente fotoalbums

Meer