“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst, Ds. S. De Jong

Datum: 30-12-2018 09:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

K
lik hier voor de mededelingen

Ouderling: Klaas de Groot

Collecten: Onderhoud gebouwen, Missionaire Zaken (Zending)

Oppas: Jonquille Schepel, Renate Ehlting en Lieve Schepel

Kindernevendienst: Simeon en Hanna onmoeten hun Redder
Benjamin: Lisa, Marloes en Melony
David: Gretha en Ingrid

Koster: Johan Harmelink

Koffie: Herco en Caroline Edink, Mart en Toke Ferweda, Ria Kant

Dorpelwachters: Ankie Corjanus en Aafke Bouma

Meest recente fotoalbums

Meer