“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Morgendienst, Ds. F Krüger

Datum: 06-01-2019 09:30 - Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 in Dronten

Live meeluisteren met de dienst in de Ichthuskerk

Dienst terugluisteren

Klik hier voor de liturgie

K
lik hier voor de mededelingen

Ouderling: Heman van der Wal

Collecten: Jeugdwerk, Voedselbank Dronten

Oppas: Gerbert van den Brink, Anne/Peter Remmelink, Brend Baak

Kindernevendienst: Wie zijn gelovig?
Benjamin: Margreet, Mirthe en Merle
Gideon: Marja en Jannet

Koster: Fokke Bouma

Koffie: Tiddo en Helma Groen, Fokke en Aafke Bouma

Dorpelwachters: Betty van der Vliet en Fokke Bouma

Meest recente fotoalbums

Meer