“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” – Psalmen 100:1-3

ANBI-status

De gemeente is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie over onze ANBI status kunt u lezen via deze link:

ANBI transparantie gegevens NGK Dronten 2017 compleet 

Beleidsplan NGK Ichthuskerk Dronten

Meest recente fotoalbums

Meer