“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” – Psalmen 1:1-3

ANBI-status

De gemeente is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie over onze ANBI status kunt u lezen via deze link:

ANBI transparantie gegevens NGK Dronten

Staat van baten en lasten - ANBI transparantie

Meest recente fotoalbums

Meer