“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

ANBI-status

De gemeente is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie over onze ANBI status kunt u lezen via deze link:

ANBI transparantie gegevens NGK Dronten

Staat van baten en lasten - ANBI transparantie

Meest recente fotoalbums

Meer