“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” – Psalmen 100:1-3

Catechisaties

Het catechisatieseizoen loopt van september tot de meivakantie en wordt verdeeld in vier blokken van tenminste zes lessen. In het eerste jaar wordt een basiscatechisatie door de predikant gegeven. In de volgende jaren wordt de catechisatie gegeven door een van de catecheten of de predikant. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de predikant.

Bijna alle catechisaties zullen gehouden op woensdagavond in de kerk, waarbij centraal zal staan studie, maar ook elkaar ontmoeten. De nieuwe opzet zal dan ook zijn dat er een paar groepen van 19.00 uur - 19.45 uur catechisatie zullen krijgen, daarna is er koffie of thee waarbij men ook anderen uit de andere groepen kan ontmoeten. De volgende groepen zullen dan catechisatie krijgen van 20.00 uur  – 20.45 uur deze groepen kunnen vanaf 19.45 uur ook koffie en thee drinken. Het voordeel van een vaste avond is ook dat iedereen zowel jongere als ouders weten waarneer er catechisatie wordt gegeven. Indien de jongere niet kan op woensdag dan is er de mogelijkheid om mee te draaien met de CGK op dinsdag.

De catechisanten dienen zelf te beschikken over een Bijbel in de uitgave van het N.B.V., de belijdenisgeschriften in de uitgave van het Boekencentrum en een pen en schrift of ringband voor het maken van aantekeningen.

De indeling en tijden van de catechisaties worden voor aanvang van het seizoen tijdig bekend gemaakt in het kerkblad en hier op de website.


Catechisatie rooster blok 3

Meest recente fotoalbums

Meer