“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Commissie Missionair Buitenland

Als getuigende gemeente zijn we al jaren actief op het gebied van relatie, gebed en financiële ondersteuning in het zendingsgebied van Zuid Afrika en Budiul Mic. Daarnaast hebben we projecten uitgezet in landen als bijv. Roemenië en Kroatië.

Om te zorgen voor continuïteit, betere afstemming en ruimte voor nieuwe initiatieven worden alle buitenlandse missionaire activiteiten ondergebracht in een nieuwe commissie: Missionair Buitenland.

De missie van de commissie missionaire zaken buitenland is afgeleid van de algemene missie van de NGK Dronten

- Geloven in Christus
- Met elkaar
- Voor iedereen

Binnen de commissie missionaire zaken wordt ‘voor iedereen’ uitgewerkt in

- voor onze medegelovigen in het buitenland
- voor onze niet-gelovige medemensen in het buitenland

Activiteiten
1. De zending in Zuid-Afrika.
2. Het ondersteunen van de christelijke gemeente in Budiul Mic (Roemenie)
3. Overige activiteiten

Naast de twee vaste activiteiten ondersteunt de commissie missionair buitenland diverse projecten die binnen de missie en visie van de commissie vallen.

Dat zijn over het algemeen kortdurende projecten.

Leden van de NGK kunnen een project aandragen.

Een project wordt ondersteund als:

- het past binnen de visie en missie van de commissie missionaire zaken buitenland
- het kan bestaan naast de 2 vaste projecten van de commissie.
- er een gedegen plan is, inclusief bemensing t.a.v. leiding en uitvoering en een financiële onderbouwing.

Meest recente fotoalbums

Meer