“Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.” – Psalmen 27:4-5

Diaconie

Het werk van de diaconie

Diaconia betekent dienen. Diaconaat is helpen van mensen in nood. De liefde van Christus laten zien. Helpen/dienen is een opdracht voor heel de gemeente. De diakenen roepen de gemeente daartoe op en stimuleren de gemeente om te helpen.

Voor het werk van de diaconie kiezen we ons uitgangspunt in 3 B’s:

Naar Boven: staat voor de relatie met God.
Om ons diaconale werk goed te kunnen doen weten we ons helemaal afhankelijk van onze Hemelse Vader, het voorbeeld dat Jezus ons gaf en de Geest die ons de kracht er voor geeft.

Naar Binnen: staat voor het werk in de gemeente. 
Het helpen en bezoeken van gemeenteleden, delen in hun moeite.

Naar Buiten: betekent omzien naar mensen hier in Dronten en Flevoland, maar ook wereldwijd(Lucas 10: 33-38). We vormen een gemeenschap en blijven daarbij trouw aan het onderricht in de Bijbel. Jezus woorden uit Matt.25: het te eten geven van de hongerige, het kleden van de naakte, het bezoeken van hen die eenzaam zijn en het bezoeken van mensen in de gevangenis zijn niet vrijblijvend.

 

Meest recente fotoalbums

Meer