“Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen.” – 1 Samuel 2:1-3

Diaconie

Het werk van de diaconie

Diaconia betekent dienen. Diaconaat is helpen van mensen in nood. De liefde van Christus laten zien. Helpen/dienen is een opdracht voor heel de gemeente. De diakenen roepen de gemeente daartoe op en stimuleren de gemeente om te helpen.

Voor het werk van de diaconie kiezen we ons uitgangspunt in 3 B’s:

Naar Boven: staat voor de relatie met God.
Om ons diaconale werk goed te kunnen doen weten we ons helemaal afhankelijk van onze Hemelse Vader, het voorbeeld dat Jezus ons gaf en de Geest die ons de kracht er voor geeft.

Naar Binnen: staat voor het werk in de gemeente. 
Het helpen en bezoeken van gemeenteleden, delen in hun moeite.

Naar Buiten: betekent omzien naar mensen hier in Dronten en Flevoland, maar ook wereldwijd(Lucas 10: 33-38). We vormen een gemeenschap en blijven daarbij trouw aan het onderricht in de Bijbel. Jezus woorden uit Matt.25: het te eten geven van de hongerige, het kleden van de naakte, het bezoeken van hen die eenzaam zijn en het bezoeken van mensen in de gevangenis zijn niet vrijblijvend.

 

Meest recente fotoalbums

Meer