“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” – Psalmen 1:1-3

Gebedsgroep

In de regel komen de leden van de gebedskring om de week bij elkaar. Wij danken en bidden voor allerlei zaken die een rol spelen in de levens van de leden van onze kerk en daarbuiten.

Via de dominee en wijkteams worden gebedspunten doorgegeven. Daarnaast kan een ieder zelf onderwerpen doorgeven per mail: gebedskring.ichthuskerk@gmail.com

Hoe ziet een gebedsavond eruit?
De avond start om 20:00 uur. Na het drinken van een bakje koffie/thee wordt er geïnventariseerd wat de gebedspunten zijn. We zingen liederen met elkaar; meestal uit de opwekkingsbundel. Vervolgens bidden we voor alle gebedspunten en voor elkaar.

Meest recente fotoalbums

Meer