“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Gebedsgroep

In de regel komen de leden van de gebedskring om de week bij elkaar. Wij danken en bidden voor allerlei zaken die een rol spelen in de levens van de leden van onze kerk en daarbuiten.

Via de dominee en wijkteams worden gebedspunten doorgegeven. Daarnaast kan een ieder zelf onderwerpen doorgeven per mail: gebedskring.ichthuskerk@gmail.com

Hoe ziet een gebedsavond eruit?
De avond start om 20:00 uur. Na het drinken van een bakje koffie/thee wordt er geïnventariseerd wat de gebedspunten zijn. We zingen liederen met elkaar; meestal uit de opwekkingsbundel. Vervolgens bidden we voor alle gebedspunten en voor elkaar.

Meest recente fotoalbums

Meer