“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” – Psalmen 1:1-3

Huiskringen

De gemeente kent een 10-tal huiskringen die regelmatig, minimaal eens per maand, bij elkaar komen.

Het doel van deze avonden is: groeien in geloof, groeien in contact met elkaar en groeien in aantal. De avond bestaat uit ontmoeting, tijd voor onderling contact/medeleven, Bijbelstudie (wat leert de Bijbel ons voor ons alledaagse leven) en zorgtijd (we bidden met en voor elkaar). Wees van harte welkom, we streven ernaar dat, voor zover mogelijk, alle gemeenteleden lid zijn van een kring,
maar ook van harte welkom zijn mensen die (nog) geen lid zijn van onze kerk maar wel belangstelling hebben voor het geloof en er graag wat meer over willen weten. Alle leden van de huiskringen worden aangespoord te zoeken naar mogelijkheden hiervoor.

Voor meer informatie: ouderling gemeenteopbouw Arjan Baak.

Meest recente fotoalbums

Meer