“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” – Psalmen 100:1-3

Jaarthema 2015 - 2016

Motto 
Niet dat ik er al ben en mijn doel al bereikt heb. 
Maar ik jaag er naar om het te grijpen, 
gegrepen als ik ben door Christus Jezus. 
Ik ga recht op mijn doel af: 
de hemelse prijs waartoe God mij door Christus 
geroepen heeft.
Filippenzen 3,12.14

In de race – om Jezus Christus te kennen
In de race – om te delen in zijn lijden en de kracht van zijn opstanding te ervaren 
In de race – om in ons de gezindheid te laten heersen die ook in Christus Jezus was 
In de race – om ons te allen tijde in de Heer te verheugen

1. JEZUS CHRISTUS KENNEN 
Jezus kennen steekt dieper dan weten dat Hij de Zoon van God is, dat Hij geboren is in Betlehem en gekruisigd buiten de muren van Jeruzalem. 
Jezus kennen is: je laten verrassen door de vreugde dat je door Hém gekend bent. 
Het is: Hem liefhebben, voor Hem door het vuur gaan, voor Hem uitkomen. 
Het is: het lef hebben om mét Paulus te zeggen: “Voor mij is leven Christus en sterven winst” (Flp 1,21).

2. DELEN IN ZIJN LIJDEN ÉN DE KRACHT VAN ZIJN OPSTANDING ERVAREN 
Jezus Christus kennen, dat betekent in de praktijk altijd twee dingen: dat we de kracht van zijn opstanding ervaren én dat we delen in zijn lijden. Het eerste niet zonder het laatste, en het laatste niet zonder het eerste. 
Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, om hoe dan ook zelf uit de dood op te staan (Flp 3,10-11) 
Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden (Flp 1,29) Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding (Rom 6,5).

3. DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS JEZUS IN ONS
- eensgezind zijn: één in liefde, één in streven, één van geest.
- de ander hoger aanslaan dan jezelf 
- niet alleen letten op je eigen belang, maar tegelijk op dat van de ander: je trainen om ook door de ogen van de ander naar iets te kijken. 
- bereid zijn elkaar de voeten te wassen.

4. JEZUS BLÍJFT MIJN VREUGDE! 
- laten we in onze omgeving bekend staan als vriendelijke mensen. 
- laten we opvallen als mensen die gericht zijn op alles wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is, wat zuiver is, wat lieflijk is en op alles wat eervol is. 
- over niets bezorgd zijn, want de Heer is nabij! 
- daarom Hem danken in al onze gebeden.

AMvL

Meest recente fotoalbums

Meer