“Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.” – Openbaring 1:13-16

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten in de Ichthuskerk aan de Roerstraat 1 te Dronten.

De morgendiensten beginnen om 9.30 uur, de avonddiensten om 18.30 uur. Alle avonddiensten, met uitzondering van bid- en dankdag, worden samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk gehouden.
De eerste helft van het jaar worden de gezamenlijke diensten gehouden in de Ontmoetingskerk, de tweede helft van het jaar in de Ichthuskerk. Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kinderen oppas en kindernevendienst.

Tijdens de diensten lezen we uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling en zingen we onder andere uit het Liedboek voor de kerken. Liederen uit andere bundels zoals Evangelische Liedbundel en Opwekking, worden geprojecteerd.

In het geval u niet zelf bij de dienst aanwezig kunt zijn, maar deze wel graag wilt beluisteren, dan kan dit live tijdens de dienst of naderhand via onze website. De liturgie van iedere eredienst wordt voorafgaand aan de dienst op deze website geplaatst. 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt in de regel plaats op de tweede zondag van de maanden januari, maart, september en november en op Goede vrijdag en de zondag na Pinksteren.
Gasten die aan het Avondmaal willen deelnemen zijn van harte welkom, wanneer zij het geloof aangaande de verzoening van al onze zonden door de kruisdood van onze Heiland met ons delen en als belijdende leden gerechtigd zijn in hun eigen gemeente het Avondmaal te vieren.


Kort overzicht: 

Zondagmorgen om 9.30 uur. Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten.

Zondagavond om 18.30 uur in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Wisselende locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten of Ontmoetingskerk, De Ketting 20 te Dronten. Zie agenda voor eerstvolgende locatie.

 

Meest recente fotoalbums

Meer