“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten in de Ichthuskerk aan de Roerstraat 1 te Dronten.

De morgendiensten beginnen om 9.30 uur, de gezamenlijke middagdiensten starten om 18.30 uur. Alle middagdiensten, worden samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gehouden. Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kinderen oppas en kindernevendienst.

Tijdens de diensten lezen we uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling en zingen we onder andere uit het Liedboek voor de kerken. Liederen uit andere bundels zoals Evangelische Liedbundel en Opwekking, worden geprojecteerd.

In het geval u niet zelf bij de dienst aanwezig kunt zijn, maar deze wel graag wilt beluisteren, dan kan dit live tijdens de dienst of naderhand via onze website. De liturgie van iedere eredienst wordt voorafgaand aan de dienst op deze website geplaatst. 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt in de regel plaats op de tweede zondag van de maanden januari, maart, september en november en op Goede vrijdag en de zondag na Pinksteren.
Gasten die aan het Avondmaal willen deelnemen zijn van harte welkom, wanneer zij het geloof aangaande de verzoening van al onze zonden door de kruisdood van onze Heiland met ons delen en als belijdende leden gerechtigd zijn in hun eigen gemeente het Avondmaal te vieren.


Kort overzicht: 

Zondagmorgen om 9.30 uur. Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten.

Zondagavond om 18.30 uur in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Wisselende locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten of Ontmoetingskerk, De Ketting 20 te Dronten. Zie agenda voor eerstvolgende locatie.

 

Meest recente fotoalbums

Meer