“Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.” – Romeinen 8:22-25

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten in de Ichthuskerk aan de Roerstraat 1 te Dronten.

De morgendiensten beginnen om 9.30 uur, de avonddiensten om 18.30 uur. Alle avonddiensten, met uitzondering van bid- en dankdag, worden samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk gehouden.
De eerste helft van het jaar worden de gezamenlijke diensten gehouden in de Ontmoetingskerk, de tweede helft van het jaar in de Ichthuskerk. Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kinderen oppas en kindernevendienst.

Tijdens de diensten lezen we uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling en zingen we onder andere uit het Liedboek voor de kerken. Liederen uit andere bundels zoals Evangelische Liedbundel en Opwekking, worden geprojecteerd.

In het geval u niet zelf bij de dienst aanwezig kunt zijn, maar deze wel graag wilt beluisteren, dan kan dit live tijdens de dienst of naderhand via onze website. De liturgie van iedere eredienst wordt voorafgaand aan de dienst op deze website geplaatst. 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt in de regel plaats op de tweede zondag van de maanden januari, maart, september en november en op Goede vrijdag en de zondag na Pinksteren.
Gasten die aan het Avondmaal willen deelnemen zijn van harte welkom, wanneer zij het geloof aangaande de verzoening van al onze zonden door de kruisdood van onze Heiland met ons delen en als belijdende leden gerechtigd zijn in hun eigen gemeente het Avondmaal te vieren.


Kort overzicht: 

Zondagmorgen om 9.30 uur. Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten.

Zondagavond om 18.30 uur in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Wisselende locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten of Ontmoetingskerk, De Ketting 20 te Dronten. Zie agenda voor eerstvolgende locatie.

 

Meest recente fotoalbums

Meer