“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” – Psalmen 100:1-3

Kerkgebouw

Ichthuskerkgebouw

De Ichthuskerk is gebouwd in het jaar 1967. Op 4 januari van dat jaar werd de eerste paal geslagen. De bouw duurde slechts 10 maanden en op 17 november 1967 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.

Het kerkgebouw kent een aantal bijzondere aspecten:

Het orgel
Het wandkleed
Het gezandstraalde raam
De ziener

Het Orgel

Orgelmakerij Reil b.v. bouwde het orgel in 1967 voor de Nederlands Hervormde Goede Herderkerk te Epe. Orgelmakers Kaat & Tijhuis plaatsten het orgel in 1993 in de Nederlands Gereformeerde “Ichthus” kerk te Dronten. Zij her-intoneerden het orgel en brachten een acht-voets basis aan.

In 2011 was het orgel toe aan een grote onderhoudsbeurt. Deze is, na inschrijving, uitgevoerd door de bouwer van dit orgel, Fa. Reil te Heerde. Behalve o.a. het reviseren van het mechaniek is de Spitsfluit 1 1/3 omgebouwd tot een Quintfluit 2 2/3. Ook de Vox Humana is aanmerkelijk verbeterd.

De dispositie is als volgt:

Hoofdwerk: (C-g3) Prestant 8’
Gedekt 8’
Prestant 4’
Gemshoorn 4’ 
Octaaf 2’ 
Mixtuur III-IV Sesquialter II 

Borstwerk: (C-g3) 
Stilgedekt 8’ 
Roerfluit 4’ 
Woudfluit 2’ 
Quintfluit 2 2/3 
Vox Humana 8’

Pedaal: (C-f1)
Subbas 16’ 
Gedekt 8’ 

Tremulant op borstwerk.
Koppel hoofdwerk - borstwerk
Koppel pedaal - hoofdwerk 
Koppel pedaal - borstwerk 
Zweltrede voor borstwerk

   Aan de zijkant van het orgel hangt een
   geheugensteuntje voor de organist. 

 

 

 

 


Het Wandkleed

Ter gelegenheid van het feit dat de Nederlands Gereformeerde kerk van Dronten 25 jaar geleden werd geïnstitueerd, werd het plan opgevat de kerk een cadeau aan te bieden in de vorm van een wandkleed. Het ontwerp is van de hand van de heer Cees van Sluys uit Terneuzen. De afmetingen zijn 2.20 x 1.75 meter. Een team van 48 gemeenteleden heeft in 588 uur bijna 63000 smyrnaknopen gelegd. De eerste knoop werd gelegd door mevr Schuurman, echtgenote van de toenmalige predikant van onze gemeente. Op dankdag 4 november 1987 werd het wandkleed op een gemeenteavond overgedragen. De bedoeling is dat het gedachten oproept. Gedachten in relatie met het Woord dat wordt verkondigd. Immers het symbool van de kerk: “de ICHTHUS” (vis) is er in verwerkt. 

De oerelementen zijn water, vuur, lucht en aarde. Tegen deze elementen heeft de mens de eeuwen door moeten strijden. In de bijbel zijn water en vissen met elkaar verbonden evenals de lucht en de vogels. Vuur en licht worden gesymboliseerd door de zon. Deze vloeit gedeeltelijk voort uit de vis, de Ichthus, symbool voor Jezus Christus, de Bron van ons leven. Ook de kleuren hebben een eigen betekenis. De dreigende grijze bewolking duidt op het spel van de natuurkrachten. De diepblauwe kleur links (bij de vissen) geeft de diepten der zee weer, terwijl het blauw rechts (bij de kandelaar) de diepte van het heelal symboliseert. De kandelaar die symbool is voor de gemeente, staat op vaste grond, bruine aarde. De weerspiegeling van de zon is niet in het water, maar symmetrisch door het water heen. De mens bouwt zijn territorium uit in het heelal en in meerdere mate in het water.

 

Het gezandstraalde raam

Ter herinnering aan de zeer goede samenwerking hebben de gezamenlijke bouwers van de kerk het gezandstraalde glasraam aangeboden. Een van de medewerkers van het schildersbedrijf ontwierp deze ruit en heeft ook voor de uitvoering gezorgd. 

- De afbeelding is gemaakt naar de geschiedenis uit de bijbel: “De wonderbare visvangst”, wat links in het raam te zien is. Boven de vissen is een overkoepelende boog getekend, want deze visvangst betekent de dood van de vissen. 

- In het midden staan de aardbol met kruis en Bijbel, hetgeen voorstelt de kerk en de plaats die de kerk en het Woord Gods inneemt op aarde. 

- Rechts zien we gevallen mensen met daaronder een opbeurende lijn, afgeleid van: “Van nu aan zult gij mensen vangen”. Deze lijn wil zeggen dat het niet de dood voor deze mensen, maar het leven is. Want door het geloof zijn we gevangen. De gevouwen handen beelden de volharding in het geloof uit. Kort gezegd: “Het bidden”. De mensen zijn op weg naar Christus. De duif stelt de voortgang en de verspreiding van het evangelie over de hele wereld voor.

 

De Ziener

Kunstenaar: Jaap van der Mey
Materiaal: Beton 
Jaar van plaatsing: 1967

Omschrijving:
De Nederlands Gereformeerde Ichthus Kerk heeft een kunstwerk gekregen in plaats van een toren. De kerkenraad en de bouwcommissie vonden het destijds niet nodig om een toren bij de kerk te plaatsen, omdat Dronten al 3 torens had. 

Het beeld is gesneden uit tempex (piepschuim), de holle vorm die de kunstenaar verkreeg, goot hij vol met beton. Toen het beton hard was, werd de tempex weggebrand. 

Het kunstwerk is van beton en zal dus niet gauw in elkaar zakken. Jaap van der Mey zelf zegt het zo: 'Mijn werk is er op gemaakt - dat wanneer de verwondering weer terrein mocht winnen op rechtlijnig calvinisme en supermarkt - het nog overeind staat, vandaar de naam overlevingskunst'. 

Jaap van der Mey is geboren in 1923 in Friesland.

Direct na de oplevering van de “Ziener” bleek dat het beeld niet voor subsidie in aanmerking kwam. Reden: “Het bouwwerk had geen inhoud”. Er werd naarstig gezocht naar een mogelijkheid om toch voor subsidie in aanmerking te komen. Uiteindelijk werd door de ambtenaar die belast was met de subsidieverstrekkingen voorgesteld, het beeld als tuinkabouter op te voeren. Er was dan wel sprake van inhoud. Omschrijving van de reacties hierop voeren te ver, maar een feit is wel, dat we na enkele weken bericht ontvingen, dat voor het beeld subsidie zou worden verleend. Binnen de gemeente was de binding met de “Ziener” zo sterk, dat enkele gemeenteleden zich geroepen voelden een loflied op de ziener te maken.

De Ziener

De ziener

ziende
het onzienlijke

staat Hij 
voor het Woord 

een ROTSVAST TEKEN
in de branding van de tijd 

vragend 
te spreken 
woorden van geloof 

Jezus Christus 
en Die gekruisigd 

vijf woorden 
in de branding van de tijd 

vijf witte duiven 
uitzwermend 
naar de blauwe Hemel 

van de eeuwigheid

 

 

Meest recente fotoalbums

Meer