“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

KwaZulu-Natal (Zuid-Afrika)

Mattheüs 28:19 'Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u gezegd heb'.  

De zendingspost van Groothoek (Enkumane). 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben hun zendingsterrein in Zuid-Afrika. Daar wordt gewerkt onder de Zoeloes in de provincie Natal, zowel in het district Richmond als in het district Nqutu. Verschillende Nederlands Gereformeerde Kerken hebben een zendeling naar deze gebieden uitgezonden, waarbij zij worden ondersteund vanuit andere Nederlands Gereformeerde Kerken. Op meer dan dertig plaatsen wordt in genoemde gebieden het Evangelie gebracht. Onder Gods zegen is een aantal christelijke gemeenten ontstaan. In die gemeenten krijgen scholing en kadervorming veel aandacht. Naast de prediking van het Evangelie wordt op de zendingsterreinen veel aan gezondheidszorg gedaan, mede door steun vanuit de kerken in Nederland. In Zuid-Afrika werken als zendeling de predikanten Tj. Baron, M.J. de Haan, J.J.F. Krüger, J.G. Vel Tromp en S.J. Veenstra.  

Onze gemeente is steunbiedende kerk, samen met de zusterkerken uit de noordelijke helft van het land, van de zendende kerk van Kampen. 

Sinds de start van het werk in 1958 zijn er een viertal zelfstandige (districts)gemeenten en een zevental niet-zelfstandige gemeenten ontstaan met zondagsscholen, een zendingspost en een medische kliniek. 

De medische kliniek op Groothoek. 

Meer over de geschiedenis en het werk van de zendelingen van de zendende kerk van Kampen, M.J. de Haan en J.G. Vel Tromp, kunt u lezen op: www.zendingspost.nl 

Een kleine huisgemeente voor hun rondavel. 

Om dit mooie werk in stand te houden is het nodig om vanuit Nederland blijvend financiële ondersteuning te geven. Daarom doen wij een beroep op ieder belijdend lid van de gemeente om hieraan naar vermogen bij te dragen middels vaste vrijwillige bijdragen en de collecten die verspreid over het jaar worden gehouden. 

Motieven voor blijvende steun aan zusterkerken in Zuid Afrika

Gebed voor Zuid Afrika

Meest recente fotoalbums

Meer