“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Seniorenuitje Diepenheim geslaagde reis

Dinsdag 13 mei zijn we op uitnodiging van de diaconie weer op reis geweest.
Zoals altijd was het reisdoel niet vooraf bekend gemaakt maar de verrassing was groot toen we in Diepenheim (Twente) aankwamen en het Oranjemuseum gingen bezoeken.
Na koffie met oranjegebak werd ons op plezierige wijze door vrijwilligers uitgelegd waarom in het Oranjemuseum aandacht werd geschonken aan 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Daarna had iedereen ruim de tijd om zelf alles te bekijken.
De uitstekende lunch die volgde werd voorafgegaan door een Oranjebittertje. Na de lunch hebben we onder leiding van een gids met de bus een toertocht gemaakt en De Hof van Twente verkend. De gids wees ons op de schoonheid van het landschap en vertelde verschillende anekdotes.
Rond de klok van half zes uur kwamen we weer in Dronten bij de Ichthuskerk aan.
Het was echt een dag waarvan je kunt zeggen: samen luisteren, samen eten, samen praten en samen reizen.
Onze dank gaat uit naar Dinie Spies en Jan Maris die namens de diaconie hebben gezorgd voor een prima georganiseerd reisje.
Bovenal dank aan onze Heer die ons nabij was.

U kunt hier de foto's van deze geslaagde dag bekijken

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer