“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Gemeetedag 29 juni 2014 op de Revehof

gemeente zijn

De meesten van u zullen zich nog de gemeentedag van vorig jaar herinneren: een hele zondag op de Revehof, het was een groot succes. Dit jaar willen we dat gaan herhalen met de hoop op iets beter weer, zodat we ook de kerkdienst in de open lucht kunnen gaan vieren.

Het programma ziet er als volgt uit:  

10.00 uur: kerkdienst, in de open lucht, mits goed weer, bij minder goed weer in de schuur. Daarna koffiedrinken, er wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd.

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot deze kerkdienst.

12.30 uur: lunch, zelf lunchpakket meenemen, voor koffie/thee/melk/karnemelk wordt gezorgd

13.30 uur diverse activiteiten, zoals: voetbaltoernooivolleybaltoernooi, springkussen, spelletjes (eventueel zelf meenemen), wandelen. 
Voor het voet- en volleybaltoernooi komen binnenkort inschrijfformulieren in de ontmoetingshal te hangen.

14.30 uur: Sing-in
Samen zingen in de openlucht o.l.v. Chiel Naber and friends.
Spreker van de stichting "geloofshelden" Tjeerd Korf verteld zijn verhaal.

16.15 uur: Afsluiting

Vervoer naar de Revehof dient zelf geregeld te worden, mocht u hiermee problemen hebben, dan kunt u uw wijkteam daarvoor benaderen. 

Zelf meenemen: (tuin)stoel, lunchpakket.

Het zou heel fijn zijn als er een aantal broeders / zusters koek, cake verzorgen voor bij de koffie. De kosters kunnen heel veel, maar hulp bij het verzorgen van koffie etc. gedurende de dag is toch vanzelfsprekend, vele handen maken licht werk!

Op deze dag zijn er geen kerkdiensten in de Ichthuskerk!

Voor meer informatie: Jan Huisman 
huismanjan@solcon.nl
tel. 311763  

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer