“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Gastheer gastvrouw zijn?

Voor 2015 ben ik op zoek naar nieuwe gastheren vrouwen.
Wil jij graag het gezicht van onze gemeente zijn die op zondag ochtend de gemeenteleden welkom heet dan nodig ik je van harte uit om je bij mij te melden.
In het bijzonder doenlijk een oproep aan de jongere gemeente leden om op de voorgrond te treden voor deze taak.
Ivm met opstellen van het rooster hoor ik graag voor 1 november van je.

Ben je nu gastheer vrouw en wil je stoppen met deze taak dan hoor ik dat ook graag van je.

Bel of mail met Arjan Baak
0321-323410
Arjanbaak@hotmail.com

Meest recente fotoalbums

Meer