“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Gast aan tafel 2015

We staan voor een nieuw kerkelijk seizoen met allerlei activiteiten. We willen weer, zoals vorige jaren, proberen elkaar en vrienden/buren te ontmoeten onder het genot van een maaltijd. Het jaarthema, met HART en MOND en HANDEN, is uitgebreid uit de doeken gedaan op de startzondag. Daar kunnen we als gemeente wat mee. Gast aan Tafel is ook een manier om het jaarthema handen en voeten te geven. We hopen dat we de meeste gemeenteleden mogen verwelkomen op een avond van GAST AAN TAFEL. De datums van de verschillende avonden zijn nog onder voorbehoud, de definitieve datums hoort u van ons in het volgende kerkblad.

De wijkindeling is:
31 januari: wijk 5, 9 en 10
14 februari: wijk 3, 2, 8 en 4
28 maart: wijk 1, 6, en 7

Wij vragen alvast ideeën en suggesties om alles nog beter te kunnen organiseren. Gemeenteleden die graag willen koken: Het is de bedoeling dat u voor ongeveer 10 á 12 personen kookt. Hebt u niet zulke grote pannen, vraag er dan nog een andere koker bij. Wanneer u kookt, gaan we er vanuit dat u ook mee-eet. Volgens ons is het voor de kokers gemakkelijker omdat ze nu zelf een geschikte maand kunnen uitkiezen. Stel ons niet teleur en geef u meteen bij ons op. Per avond zijn er ongeveer 7 á 8 koks nodig.

i.v.m. de zwangerschap van Wiljette wil Janneke Zuidhof ons team komen versterken hier zijn we uiteraard erg blij mee. Wiljette zal nog wel mee helpen met de voorbereidingen maar op de avonden zelf weten we nog niet waar ze wel of niet bij kan zijn. Verdere info krijgt u via een volgend kerkblad, of via de beamer of via het wijkteam. We hopen weer op 3 gezellige ontmoetingsavonden.

Wiljette Spelde en Ria Huisman

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer