“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Cursus Geloofsopvoeding voor kinderen van 0-11 jaar

Op maandag 16 februari, 2 maart en 9 maart 2015 van 20.00-22.00 uur zal deze cursus in de Ichthuskerk gegeven worden. De cursus wordt gegeven door kerkelijk werker Lucré van Putten uit Amersfoort. Kosten zijn €10,- per persoon incl. koffie en werkmateriaal. Opgave ginekefels@gmail.com voor 9 februari 2015.

De cursus zal ingaan op de specifieke eigenheid van jonge kinderen in de geloofsopvoeding en geloofsbeleving. Het is uw kans om over dit belangrijke thema met andere ouders of opvoeders van gedachten te wisselen en elkaars ideeën en ervaringen te horen. Iedere cursusavond krijgen we vanuit de Bijbel praktische handreikingen, uitleg, achtergrondinformatie en gaan we (aan de hand van verschillende werkvormen) met elkaar in gesprek.

De eerste avond zal voornamelijk gaan over het belang van geloven thuis, wat de Bijbel zegt over het omgaan met kinderen en de geloofsontwikkeling van het jonge kind. De tweede avond gaat over bijbelgebruik binnen het gezin en hoe je dit vorm kunt geven in de drukte van elke dag. Ook kijken we welke Bijbelverhalen bij welke leeftijd passen. De laatste avond gaat over het geestelijk weerbaar maken van onze kinderen in een geseculariseerde samenleving.

Lucré van Putten is van beroep kerkelijk werker en geeft vanuit haar adviesbureau Value for Kids toerusting voor (missionair) kinderwerk, waaronder trainingen voor geloofsopvoeding. Sinds 2008 is ze voor een dag in de week kinderwerker in haar eigen kerkelijke gemeente (een combi-gemeente Chr.ger, Ned.ger, PKN) in Amersfoort. Daarnaast schrijft ze voor een organisatie binnen de PKN kinderwerkmaterialen (zoals methode voor godsdienst op de openbare school, kleutermateriaal voor in de kerk, Vakantie Bijbel Werkmateriaal).cursus geloofsopvoeding 2015

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer