“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Gezocht: Oppas bij cursus geloofsopvoeding

Oppas poule bij cursus Geloofsopvoeding kinderen van 0-11 jaar

Op maandag 16 februari, 2 maart en 9 maart 2015 van 20.00-22.00 uur zal deze cursus in de Ichthuskerk gegeven worden. Om ouders in de gelegenheid te stellen samen naar deze cursus te gaan willen we een poule van oppassers samenstellen. Lijkt het je leuk om 1 of meerdere avonden op te passen bij een gezin dan kan je je opgeven bij Tamar Fels via ngk.ichthus.dronten@gmail.com

De cursus wordt gegeven door kerkelijk werker Lucré van Putten uit Amersfoort. Kosten zijn €10,- per persoon incl. koffie en werkmateriaal. Opgave ginekefels@gmail.com voor 9 februari 2015.

Voor meer informatie zie www.ngk.nl/dronten

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer