“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” – Psalmen 1:1-3

Vacatures KP en KB!

In de kerkenraad (KP en KB) ontstaan in juni van dit jaar veel vacatures. 3 ouderlingen pastoraat en 1 diaken.
Daarnaast vacatures ouderling Jeugdzaken, ouderling Missionaire zaken, coördinerend diaken en preses kerkenraad.
U kunt tot vrijdag 13 februari a.s. schriftelijk namen inleveren van gemeenteleden die volgens u gaven hebben voor
de verschillende vacatures. Een brievenbus hangt in de ontmoetingsruimte.
Het kan ook door te mailen aan onze scriba Ina Veen.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer