“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Vacatures KP en KB!

In de kerkenraad (KP en KB) ontstaan in juni van dit jaar veel vacatures. 3 ouderlingen pastoraat en 1 diaken.
Daarnaast vacatures ouderling Jeugdzaken, ouderling Missionaire zaken, coördinerend diaken en preses kerkenraad.
U kunt tot vrijdag 13 februari a.s. schriftelijk namen inleveren van gemeenteleden die volgens u gaven hebben voor
de verschillende vacatures. Een brievenbus hangt in de ontmoetingsruimte.
Het kan ook door te mailen aan onze scriba Ina Veen.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer