“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Vacatures KP en KB!

In de kerkenraad (KP en KB) ontstaan in juni van dit jaar veel vacatures. 3 ouderlingen pastoraat en 1 diaken.
Daarnaast vacatures ouderling Jeugdzaken, ouderling Missionaire zaken, coördinerend diaken en preses kerkenraad.
U kunt tot vrijdag 13 februari a.s. schriftelijk namen inleveren van gemeenteleden die volgens u gaven hebben voor
de verschillende vacatures. Een brievenbus hangt in de ontmoetingsruimte.
Het kan ook door te mailen aan onze scriba Ina Veen.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer