“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Smoelenboek en gavenbank

Smoelenboek

De Ichthuskerk heeft ruim 500 leden. Het is wenselijk elkaar te kennen en te herkennen. Dit kan gemakkelijk door het gebruik van een zgn. Smoelenboek. Een plaats waar de gegevens van de gemeenteleden staan incl. een foto.

De planning is om in oktober 2015 in de gemeentegids foto’s te plaatsen bij de namen van de gemeenteleden. Het is een proces in ontwikkeling. De verwachting is met enkele jaren een compleet overzicht van foto’s te hebben in de gemeentegids.

Het aanleveren van de foto’s voor de eerstvolgende gemeentegids is tot begin september 

Elk jaar zal een up date plaatsvinden. De foto’s van kinderen moeten vaker vervangen dan van volwassenen. 

De meeste mensen zijn tegenwoordig gewend om zelf foto’s te maken met mobiele telefoon.

U wordt gevraagd om foto’s van uw gezinsleden te mailen naar kerkelijkbureau.dronten@ngk.nl

Als gemeenteleden niet zelf voor een foto kunnen zorgen worden die geholpen. 

Aanleveren van de foto’s:

·         Grootte ong. 100 kb

·         Adres: kerkelijkbureau.dronten@ngk.nl

·         Incl. achternaam, voornaam bij de desbetreffende foto. Vb. Foto 1: Fels, Bertil, foto 2: Fels, Gineke, foto 3: Fels, Aron, foto 4: Fels, Tamar, foto 5: Fels, Noa

·         Gezicht goed herkenbaar. Voorkeur hoofd en schouders.

 

Gavenbank 

Om gemeenteleden in staat te stellen zich in te zetten in de gemeente op een plaats die bij hun past wordt de Gavenbank ingesteld.

Op deze manier is inzichtelijk wat de gaven, talenten en kwaliteiten van de gemeenteleden zijn.

Als er personen worden gezocht voor zitting in de kerkenraad, commissies of activiteiten kan de Gavenbank worden geraadpleegd.

De kerkenraadsleden hebben onlangs een brief (fysiek en digitaal) ontvangen om door de gemeenteleden uit hun wijk in te laten vullen.

De Gavenbank wordt opgenomen in de databank kerkelijk bureau.

In het kerkelijk bureau staan de persoonsgegevens van de gemeenteleden. Per gezin kan met behulp van de thema’s uit de ingeleverde brief ingevuld worden wat de gaven van de desbetreffende personen zijn.

Van deze gegevens wordt een rapportage geprint waardoor een overzicht ontstaat met thema’s waar de persoon zich voor in wil zetten. 

1 keer per kwartaal worden alle gegevens ingevoerd. Het rapport wordt geprint en in de consistorie gehangen.

De procedure werkt als volgt:

·         De wijkouderling nodigt leden in de wijken uit de brief in te vullen.

·         In de postvakken en dit kerkblad vindt u de brief. U mag de gegevens van meerdere personen uit uw gezin invullen.

·         Brieven svp inleveren in de brievenbus in de ontmoetingshal.

·         Gegevens worden ingevoerd in het systeem kerkelijk bureau

·         Elk kwartaal wordt een rapport uitgeprint dat in de consistorie komt te hangen.

·         Indien er gezocht wordt naar inzet van gemeenteleden kan het rapport worden geraadpleegd. Het is inzichtelijk voor iedereen. 

Piet Meijer

Gineke Fels

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer