“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Rooster Dorpelwachters

Het rooster voor de dorpelwachters staat al even op onze website, echter niet iedereen heeft het kunnen vinden.

Hier vindt u nogmaals het rooster 2015 voor de dorpelwachters.

Wilt u ook dorpelwachter worden, stuur dan een e-mail aan arjanbaak@hotmail.com, dan wordt u toegevoegd aan het rooster voor 2016.

Meest recente fotoalbums

Meer