“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Rooster Dorpelwachters

Het rooster voor de dorpelwachters staat al even op onze website, echter niet iedereen heeft het kunnen vinden.

Hier vindt u nogmaals het rooster 2015 voor de dorpelwachters.

Wilt u ook dorpelwachter worden, stuur dan een e-mail aan arjanbaak@hotmail.com, dan wordt u toegevoegd aan het rooster voor 2016.

Meest recente fotoalbums

Meer