“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

ALPHA CURSUS najaar 2015

Waarom ben ik hier? Is dit alles? Is er meer? Bestaat God echt? En zo ja: Wie is Hij dan? Kan ik Hem leren kennen? Wil Hij mij wel kennen? Veel mensen leven met deze vragen. Misschien heb jij die zelf ook. Het goede nieuws is dat de bijbel op veel van die vragen een duidelijk antwoord heeft. Ja! Hij leeft. Hij is echt. Hij kent jou ook. En jij mag Hem leren kennen!
Hierover gaat het in de Alphacursus, in een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Dronten.
De Alphacursus is een ABC cursus van 10 avonden over het christelijke geloof met heldere thema’s.

Voor wie is deze cursus bedoeld? Alpha is ontworpen voor zoekers in het geloof. Voor hen die nog nooit een kerk van binnen gezien hebben en geen christelijke achtergrond hebben, maar ook voor diegene die al wel jaren gaat, zelfs ‘dicht bij het vuur heeft gezeten’ maar nooit echt warm is geworden; en voor hen die opnieuw zoeken naar de basis van hun geloof.

Start van de cursus: woensdag 16 september 2015 vervolgens 30 september, 14 en 28 oktober, 11en 25 november, 12 december Themadag op DeBoot, 6 en 20 januari en 3 februari. We sluiten af met een mini weekend. Voor vragen, of inschrijving, mailen naar alpha.in.dronten@gmail.com.

Locatie. De cursus wordt gegeven aan De Rede 44 te Dronten. Om 18.30 uur is de gezamenlijke maaltijd (deelname is vrij), om 19.45 uur inloop met koffie/thee en om 20.00 uur begint de cursus tot 22.00 uur. We behandelen een onderwerp en praten daar in groepjes over door. We geven aan iedereen de ruimte om die kennismaking aan te gaan.

Kosten. Een kleine bijdrage voor de onkosten is gevraagd (€ 25,- per deelnemer voor 10 avonden incl. maaltijd en Themadag. excl. miniweekend). Geef je nu alvast op!

Hulp. We zoeken nog mensen die ons willen helpen om deze avonden mogelijk te maken. Een helpende hand (als kok, als gespreksleider, als gastheer/-vrouw enz.) is welkom. Ook als je niet zelf aan (alle) avonden meedoet. Opgeven als vrijwilliger? Graag! Dit kan ook via alpha.in.dronten@gmail.com.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer