“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Koffie ochtenden voor senioren

De afgelopen jaren waren er in de Ontmoetingskerk elke maand koffie- ochtenden voor senioren. Op deze ochtenden werd er samen koffie gedronken en werd er geluisterd naar een meditatie die we afwisselden met het zingen van liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Deze ochtenden zullen er dit jaar ook weer zijn, en wel elke 2e dinsdagmorgen van de maand. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar!

Data: 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 12 april.

Allen hartelijk welkom!

Monique van de Put  

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer