“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Gast aan tafel 2015-2016

We staan weer voor een nieuw kerkelijk seizoen met allerlei activiteiten. We willen, zoals vorige jaren, proberen elkaar en vrienden/buren te ontmoeten onder het genot van een maaltijd. De opzet blijft in grote lijnen hetzelfde. Per avond worden er 3 wijken door de wijkteams uitgenodigd. We willen deze manier graag vasthouden omdat dan alle gemeenteleden uitgenodigd worden, ook die leden die we niet zo vaak meer in de kerk zien. Iedereen is natuurlijk vrij om wel of niet mee te eten.

Anders dan andere jaren is dat we bekend maken wat er op een avond gekookt wordt. Wanneer er iets is wat men echt niet lekker vindt, kan men een andere keer aanschuiven. Per avond is er plaats voor 60 gasten. Als niet alle plaatsen gevuld worden door de 3 wijken die uitgenodigd zijn, is er gelegenheid om b.v. voor een 2e of zelfs 3e keer mee te eten. We hopen dat we de meeste gemeenteleden mogen verwelkomen op een avond van Gast aan tafel.

De wijkindeling is:
14 november: wijk 3, 4, 6, en 7 - Stamppot
20 februari: wijk 1, 5 en 10 - Stoofpot
16 april: wijk 2, 8 en 9 - Italiaans

Wij vragen alvast:
- Ideeën en suggesties om alles nog beter te kunnen organiseren.

- Gemeenteleden die graag willen koken: het is de bedoeling dat u voor ongeveer 10 á 12 personen kookt. Hebt u niet zulke grote pannen, vraag er dan nog een andere koker bij. Wanneer u kookt, gaan we er vanuit dat u ook mee-eet. Volgens ons is het voor de kokers gemakkelijker omdat ze nu zelf een geschikte maand kunnen uitkiezen. Stel ons niet teleur en geef u meteen bij ons op. Per avond zijn er ongeveer 7 á 8 koks nodig. De mensen uit de wijken die aan de beurt zijn, zullen ook gevraagd worden om te koken en om eventuele andere hand- en spandiensten te doen.

Verdere info krijgt u via een volgend kerkblad, of via de beamer of via het wijkteam. We hopen weer op 3 gezellige ontmoetingsavonden. Wiljette Spelde, Janneke Zuidhof en Ria Huisman 

gast aan tafel 3

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer