“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Bezoek Zuid-Afrika in dienst zondag 29 november 18.30 uur

Aanstaande zaterdag is er een zendingsconferentie, hierbij zijn 3 Zuidafrikaanse dominees aanwezig. Zij zullen in de dienst van zondag 29 november 18.30 uur bij ons aanwezig zijn.

Voor meer informatie klik hier.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer