“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Thema avond: Fulltime christen gezocht!

Op zaterdag 6 februari heeft de jongerenraad een thema avond georganiseerd voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Martine van der Spek was de spreker voor deze avond, zij is werkzaam bij EO BEAM.

Naar aanleiding van Mattheus 5:13-16 ging zij in op het onderwerp: Wat is een christen, wanneer ben je een christen en hoe geef je hier invulling aan. De Heere Jezus geeft het volgende aan in bovengenoemd Bijbelgedeelte : ‘Jullie zijn het zout der aarde’ en ‘Jullie zijn het licht van deze wereld’. Aan de hand van een vacature (voor een fulltime christen) besprak Martine dit gedeelte met ons. Als christen ben je het zout en het licht. Het mooie aan zout is, dat zout zout is. Het is gewoon zo. Het is er om smaak toe te voegen. Als het zijn smaak verliest, heb je er niks meer aan. Daar waarschuwt de Heere Jezus ook voor in het bijbelgedeelte. Hetzelfde geldt voor licht. Met elke lamp en elke fakkel doorbreek je het donker. Als je licht bent, dan word je gezien. Tenzij je er een kap overheen zet.

We hebben erover doorgesproken in groepsverband waaruit vele positieve reacties kwamen. Velen van onze jongeren studeren nog of werken in een omgeving met vele collega’s of medestudenten die niet christelijk zijn. Genoeg gesprekstof, zo zult u begrijpen.

Het mooie aan deze avond was ook dat er enkele jongeren uit andere kerken waren. Jongeren uit de GKV hebben ons uitgenodigd voor een jongerenavond in hun kerk. Een aantal van onze jongeren zullen ook naar deze avond gaan. Met ruim 40 jongeren als opkomst was de avond al geslaagd, vooral ook omdat dit voor de eerste keer in onze kerk gehouden werd, een vervolg op deze avond is zeker voor herhaling vatbaar.

De Jongerenraad

compilatie

 

 

 

 

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer