“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Wijkteams

Vanaf komend seizoen gaan we werken met 6 wijkteams.
Ieder team heeft een: ouderling, diaken, wijkbezoeker en wijkconsulent.

We zoeken daarom de komende tijd: 3 extra diakenen en 6 wijkbezoekers.
Een flinke inspanning!

We hopen dat u een vraag om mee te doen in het pastoraat met JA wilt beantwoorden.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer