“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Wijkteams

Vanaf komend seizoen gaan we werken met 6 wijkteams.
Ieder team heeft een: ouderling, diaken, wijkbezoeker en wijkconsulent.

We zoeken daarom de komende tijd: 3 extra diakenen en 6 wijkbezoekers.
Een flinke inspanning!

We hopen dat u een vraag om mee te doen in het pastoraat met JA wilt beantwoorden.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer