“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Kosters gezocht !!

Beide kosters hebben aangegeven te stoppen met het kosterschap.

De Commissie van Beheer wil aan het kosterschap een nieuwe invulling geven en zoekt daarvoor mensen. Wij denken aan meerdere personen die bij toerbeurt een week het kosterschap uitvoeren. Om de belasting niet te hoog te maken zijn we op zoek naar 6 tot 8 personen.

Broeders en/of zusters die meer informatie willen of zich willen aanmelden kunnen zich wenden tot één van de leden van de Commissie van Beheer of een email zenden aan de Commissie van Beheer via emailadres : cvb.dronten@ngk.nl.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer