“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Kosters gezocht !!

Beide kosters hebben aangegeven te stoppen met het kosterschap.

De Commissie van Beheer wil aan het kosterschap een nieuwe invulling geven en zoekt daarvoor mensen. Wij denken aan meerdere personen die bij toerbeurt een week het kosterschap uitvoeren. Om de belasting niet te hoog te maken zijn we op zoek naar 6 tot 8 personen.

Broeders en/of zusters die meer informatie willen of zich willen aanmelden kunnen zich wenden tot één van de leden van de Commissie van Beheer of een email zenden aan de Commissie van Beheer via emailadres : cvb.dronten@ngk.nl.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer