“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.” – Matteus 7:9-11

Alphacursus Vluchtelingen

Afgelopen weken is het idee geboren om een extra Alpha cursus op te starten en wel speciaal voor de vluchtelingen en asielzoekers.

De reden hiervoor is dat er een grote groep asielzoekers is die graag meer over het geloof wil weten en/of door andere Alpha gangers van 2016 enthousiast zijn geworden om meer te leren over die Grote God, Jezus, de Heilige Geest en alles wat daar bij komt kijken.

Er zijn al 20 aantal aanmeldingen vanuit het AZC. Er zijn mensen nodig die willen helpen bij ondersteunende activiteiten zoals begeleiding in de groepen, 1 of meerdere keren koken, en waarschijnlijk ook chauffeurs die de mensen van en naar het AZC willen vervoeren..

Aangezien er vanuit Shekinah veel mensen zijn die hieraan mee doen en ook mee willen werken, wil de Shekinah de kosten en het onderkomen verzorgen.
Wel willen ze dit vanuit het interkerkelijke blijven uitvoeren.
Vandaar ook de oproep om te ondersteunen.
De opzet zal in grote lijnen hetzelfde zijn als de afgelopen Alpha.

De (voorlopige)data zijn:

woensdag 11 januari- Wie is Jezus?
woensdag 18 januari- Waarom in Jezus gestorven aan het kruis?
woensdag 25 januari- Hoe kun je zeker zijn van je geloof?
woensdag 1 februari- De Bijbel lezen.. waarom en.hoe doe je dat?
woensdag 8 februari- Bidden...waarom en hoe?

Zaterdag 11 februari - Het werk van de Heilige Geest ( Wie is de Heilige Geest, Wat doet de Heilige Geest, Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest)

woensdag 15 februari- Hoe leidt God ons?
( dan 1 woensdag overslaan i.v.m vakantie)
woensdag 1 maart – Hoe kan ik het kwade weerstaan?
woensdag 8 maart- Hoe kan ik het anderen vertellen?
woensdag 15 maart- Geneest God vandaag nog?
woensdag 22 maart- Hoe zit het met de kerk en hoe gaan we verder?

"Uitnodiging Alphacursus Dronten: Wat is het christelijk geloof.

We nodigen asielzoekers, vluchtelingen en andere mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn (farsi of engels sprekend) en meer willen weten over het christelijk geloof uit om mee te doen aan een basiscursus christelijk geloof. 
We eten samen, leren andere mensen kennen(en Nederlandse mensen), er komt een spreker vertellen over een bepaald onderwerp van het Christelijk geloof; na een korte pauze is er de mogelijkheid om in kleinere groepen vragen over het onderwerp te stellen en/of gedachten met elkaar te wisselen.

De cursus is helemaal gratis en begint op woensdag 11 januari om 18:00 in de Shekinah aan de Roef 1 te Dronten.
Wanneer je gehaald en gebracht wilt worden dan graag dat even op tijd aangeven zodat we vervoer kunnen regelen.

Graag aanmelden voor de cursus, zodat we weten voor hoeveel mensen we moeten koken.

Voor opgave of meer informatie en/of vragen kun je een email sturen naar: alpha.in.dronten@gmail.com of nsmeding@chello.nl
Je mag ook altijd bellen: 0655154961 of 0321844444.

Vriendelijke groet en hopelijk tot 11 januari 

Engelse versie:

"Invitation Alphacourse Dronten: what is the christian belief about?

We, churches off Dronten, invite all asylum seekers, refugee and other people which are not stated that long in Holland (farsi or english speaking) who want to know more about the christian belief  to join a basic course which is all about the christian belief.
We eat together, learn to know other people (and dutch people), there is someone who speaks about 1 of the subjects of the christian belief, after a short break, we split up in smaller groups to ask questions or exchange thoughts about the subject.

The course is free of charge and starts on the 11th of januari at 18:00 in the Shekinah at the Roef 1 in Dronten.
If you need transportation to or from Shekinah please let us know so we can arrange it in time.

If you want to join the course please register via 1 of the following emailadresses: alpha.in.dronten@gmail.com or nsmeding@chello.nl
It is also possible to do it by phone: 0655154961 or 0321844444
So we know how many people will attend.

If you have any questions of want more information also sent us a mail or call us.

Kind regards and hope to see you on januari the 1th.

+ farsi
 
ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﻛﻮﺭﺳﺰ ﺩﺭﻭﻧﺘﻦ:
اﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ اﺯ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﻮﻳﺎﻥ و ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﻭﺭﻩ اﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺭا ﺑﮕﺬﺭاﻧﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻢ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ.
ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ اﺯ اﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻜﻨﺪ و ﺑﻌﺪ اﺯ ﻳﻚ ﭘﺎﺯﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻆﺮاﺕ ﺭا ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﭼﻨﺎﭼﻪ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻂﺮﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
 
اﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭاﻳﮕﺎﻥ اﺳﺖ.
ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﺭﻩ اﺯ 11 ﮊاﻧﻮﻳﻪ 2017
ﺳﺎﻋﺖ 18.   اﺩﺭﺱ.  : in de shekinah aan de Roef 1 te Dronten. 
ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
 
ﻟﻂﻔﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
 
ﺑﺮاﻱ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
Alpha.in.dronten@gmail.com of nsmeding@chello.nl
Je mag ook altijd bellen:
0655154961 of 0321844444
 
 ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺩﻳﺪاﺭ ﻫﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﺩﺭ 11 ﮊاﻧﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻴﻨﺎ...

Meest recente fotoalbums

Meer