“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Cursus persoonlijke voorbede

Op dinsdag 31 oktober start opnieuw-polderbreed en interkerkelijk- de cursus “Persoonlijke voorbede”.

Uitgangspunt van deze cursus is een eenvoudig model (ook wel ministry genoemd). Hierbij bidden twee mensen met en voor een derde persoon in de verwachting dat God, door zijn Geest, daadwerkelijk aanwezig zal zijn (Lucas 11:13). Het gaat nadrukkelijk nietom de vaardigheid of het grote geloof van de bidder. Het gaat altijd om God die door zijn Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. Ministry is in zekere zin zegenen wat God al aan het doen is in het leven van deze mens. 

De cursus is toegankelijk voor iedereen die verlangt om te groeien in gebed, want ook voor je persoonlijke gebedsleven is de cursus van grote waarde. Veel mensen ervaren bidden als niet zo gemakkelijk en vrijmoedig bidden voor een ander al helemaal niet. In deze boeiende cursus komen veel aspecten rondom gebed en voorbede aan de orde. 

De 5 cursusavonden (31 okt. en 7,14,21 en 28 nov.) zijn als volgt opgebouwd: 
1. De Bijbelse basis en praktijk van dit ‘gebedsmodel’ 
2. De vervulling met de Heilige Geest en genezing 
3. Luisteren naar God 
4. Vergeving 
5. Reageren op onbekende situaties  en leiding van God                                                                   

Onze ervaring is dat deze cursus ook voor jongeren zeer aansprekend is. Uiteraard zijn ook belangstellenden uit Biddinghuizen en Swifterbant meer dan van harte welkom. Voorkennis en ervaring is niet vereist, wel een verlangen om dienstbaar te kunnen zijn jegens anderen in persoonlijke voorbede. Het betekent natuurlijk ook dat je bereid bent om zélf voorbede te ontvangen. 

Locatie: Evangelische gemeente Shekinah, De Roef 1, 8251 BJ Dronten

Kosten voor deze cursus (incl. werkboekje) zijn € 25. Nadere informatie bij Christine Heeringa-Voorburg via email ccmvoorburg@hetnet.nl of tel 0321-383392 of bij Jan en Mija Degenhardt, via j.degenhardt@upcmail.nl

Meest recente fotoalbums

Meer