“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Gezamenlijke vergadering GKV en NGK

Uitnodiging 11 november as. Nieuwe kerk te Kampen

Op 11 november as. is er een gezamenlijke vergadering van de synode GKV en Landelijke vergadering NGK.  Op deze dag staat centraal welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen waarbij input van kerkleden welkom zijn! Voor meer informatie en aanmelden via:  www.onderwegnaar1kerk.nl

Meest recente fotoalbums

Meer