“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Gezamenlijke vergadering GKV en NGK

Uitnodiging 11 november as. Nieuwe kerk te Kampen

Op 11 november as. is er een gezamenlijke vergadering van de synode GKV en Landelijke vergadering NGK.  Op deze dag staat centraal welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen waarbij input van kerkleden welkom zijn! Voor meer informatie en aanmelden via:  www.onderwegnaar1kerk.nl

Meest recente fotoalbums

Meer