“Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.” – Psalmen 111:9

Gast aan tafel 2014

We staan voor een nieuw kerkelijk seizoen met allerlei activiteiten. We willen weer, zoals vorige jaren, proberen elkaar en vrienden/buren te ontmoeten onder hetgenot van een maaltijd. Het goede doel dat we willen steunen is: Het Zuid-Afrika project.

Het jaarthema, bouwstenen gezocht, is uitgebreid uit de doeken gedaan op de startzondag, wij als gemeente hebben hardop gezegd “IK DOE MEE”. Daaraan terugdenkend hopen we dat we de meeste gemeenteleden mogen verwelkomen op een avond van GAST AAN TAFEL. De data van de verschillende avonden hoort u van ons in het volgende kerkblad.

De wijkindeling is:

januari: wijk 2, 6, 8 en 1/3 deel 4
februari of april: wijk 1, 3, 7 en 1/3 deel 4
maart: wijk 5, 9, 10 en 1/3 deel 4

Voor de jeugd zal er weer in maart een GAST AAN TAFEL georganiseerd worden.

Wij vragen alvast ideeën en suggesties om alles nog beter te kunnen organiseren. Gemeenteleden die graag willen koken: Het is de bedoeling dat u voor ongeveer 10 á 12 personen kookt. Hebt u niet zulke grote pannen, vraag er dan nog een andere koker bij. Wanneer u kookt, gaan we er vanuit dat u ook mee-eet. Volgens ons is het voor de kokers gemakkelijker omdat ze nu zelf een geschikte maand kunnen uitkiezen. Stel ons niet teleur en geef u meteen bij ons op, in elk geval uiterlijk 28 september. Per avond zijn er ongeveer 7 á 8 koks nodig.

Verdere info krijgt u via een volgend kerkblad, of via de beamer of via het wijkteam. We hopen weer op 3 gezellige ontmoetingsavonden.

Wiljette Spelde
Ria Huisman

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer